Вершиніна Діана Володимирівна

 • Лікар-рентгенолог
 • Досвід роботи: 8 років
 • Переваги роботи у “Євроклінік”:

“Сучасне обладнання, можливість самовдосконалення, дружня атмосфера, індивідуальний підхід до кожного пацієнта”.

 • Професійне кредо:

“Жодне бажання не дається людині окремо від сили, що дозволяє його здійснити”. Річард Бах.

Досягнення та участь у конференціях

 • Автор та співавтор 16 наукових статей і тез.
 • У 2013 році нагороджена дипломом ІІ ступеня за підсумками конкурсу стендових доповідей, проведеного в рамках VІ Національного конгресу ревматологів України за активну наукову діяльність у ревматології. Приймала участь у науково-практичних конференціях, де виступала з доповідями та результатами власних наукових досліджень.
 • Магістр медицини. Магістерська робота на тему “Оцінка різних методів променевої діагностики уражень кисті у верифікації раннього ревматоїдного артриту” (науковий керівник проф. Рижик В.М.). Публікації див. Внизу.

Публікації

 • Тиреоїдний та психофізіологічний статус дітей школи-інтернату та загальноосвітніх шкіл м.Івано-Франківська / Головач Д.В. // Тези доповідей 77-ої міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених «Працюємо, творимо, презентуємо». – 2008. – С.11-12.
 • Вплив вуглеводневої дієти на активність ферментів плазми крові та показники мінерального обміну / Головач Д.В., Кузьмич У., Кіндрат І.П. // Тези доповідей 77-ої Міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених «Працюємо, творимо, презентуємо». – 2008. – С.12
 • Вплив вуглеводневої дієти наиактивність ферментів плазми крові та показники мінерального обміну / Головач Д.В., Кіндрат І.П. // Молодь – медицині майбутнього: міжнар. наук. конф. Студентів та молодих вчених, присвячена 150-річчю з дня народження проф. М.Ф.Гамалеї. 23-24 квітня 2009 року: тези доп. – Одеса: Одес. Держ. мед. ун-т. – 2009. – C.69.
 • Вплив пролапсу мітрального клапана на перебіг ішемічної хвороби серця / Головач Д.В. // Тези доповідей 80-ої міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених «Працюємо, творимо, презентуємо». – Івано-Франківськ. – 2011.
 • Changes and comparison of bone metabolism, bone mineral density, MRI in early rheumatoid arthritis / Diana Vershynina, Varerij Ryzhyk, Olena Mikhalchenko, Iryna Golovach, Peter Dudij, Igor Semeniv, Olga Shevchuk // Bone. – Abstracts ECTS, (Lisbon, 2013). – Vol. 1. – PP30.
 • Можливості променевих методів діагностики у верифікації раннього ревматоїдного артриту / В.М. Рижик, Д.В. Вершиніна, О.М. Михальченко, П.Ф. Дудій, І.Ю. Головач // Український ревматологічний журнал. – 2013 -№1(51). – С.76-82.
 • Діагностична значущість рентгенівської денситометрії передпліччя у пацієнтів із раннім артритом / Д.В. Вершиніна, В.М. Рижик, П.Ф. Дудій, О.С. Шевчук, З.Л. Витвицький, І.Ю. Головач // Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань» (Київ, 25-26.10.2012). Український ревматологічний журнал. – 2012. – № 3(49). – С.90.
 • Частота виявлення та важливість верифікації МРТ-симптомів ураження суглобів при ранньому ревматоїдному артриті / В.М. Рижик, Д.В. Вершиніна, О.М. Михальченко, А.В. Ашихмін, П.Ф. Дудій, О.П. Черепінська, О.В. Гретчин // Український ревматологічний журнал. – 2013. – №2 (52). – С.62-66.
 • Клініко-променеві паралелі у пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом (РРА) / Д.В. Вершиніна, В.М. Рижик, О.М. Михальченко, П.Ф. Дудій, З.Я. Витвицький // Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – №3-4. – С.65-66.
 • Оцінка активності раннього ревматоїдного артриту за допомогою магнітно-резонансної томографії кисті / Д.В. Вершиніна, В.М Рижик., О.М. Михальченко, І.П. Семенів, А.В. Ашихмін, П.Ф. Дудій, І.Ю. Головач, С.А. Грабовецький, О.В. Гретчин, О.П. Черепінська, О.С., Шевчук, І.А. Сметанюк, Р.Ю. Веліканович // Тези VI Національного конгресу ревматологів України (19-21 листопада 2013р., Київ). Український ревматологічний журнал. – 2013. – №53 (3). – С.109.
 • Вершиніна Д.В. Взаємозв’язок мінеральної щільності кісткової тканини із ерозивними змінами, виявленими при МРТ суглобів кисті, у пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом / Д.В. Вершиніна // Тези VI Національного конгресу ревматологів України (19-21 листопада 2013р., Київ). Український ревматологічний журнал. – 2013. – №53 (3). – С.109.
 • Оцінка ризику переломів і факторів ризику остеопорозу у пацієнтів із ревматоїдним артритом / І.Ю. Головач, І.П. Семенів, Г.М. Пелешенко, О.М. Михальченко, Д.В. Вершиніна, Т.М. Чіпко, О.О. Лазоренко // Тези VI Національного конгресу ревматологів України (19-21 листопада 2013р., Київ). Український ревматологічний журнал. – 2013. – №53 (3) – С.113.
 • Calcium-phosphorus metabolism and calcium-regulating hormones in osteoporosis witch associated with liver cirrhosis / Iryna Golovach, Zinovij Mytnyk, Diana Vershynina // Bone. – Abstracts ECTS, (Lisbon, 2013). – Vol. 1. – PP130.
 • Bone mineral density as a predictor of early erosive lesions in rheumatoid arthritis / I. Golovach, D. Vershynina, V.Ryzhyk, P. Dudij, O. Mikhalchenko // Annals of the rheumatic diseases. – Abstracts EULAR, (France, 2014). – Vol. 73(2). – PP186.
 • Interrelation of bone mineral density with erosive changes at hand joints MRI in patients with early rheumatoid arthritis / D. Vershynina, V. Ryzhyk, O. Mikhalchenko, I. Golovach, // Osteoporosis International with other metabolic bone diseases. – Abstracts WCO-IOF-ESCEO (Seville, 2014). – Vol. 25(2). – PP271.
 • Доклінічний ревматоїдний артрит / І.Ю. Головач, Д.В. Вершиніна // Український ревматологічний журнал. – 2016. – №4 (66) – С.15-22.
 • Effect of methylprednisolone pulse therapy on biochemical markers of bone turnover: direct and remote data / I. Golovach, D. Vershynina, E. Lazorenko, T. Chipko // Osteoporosis Int. – 2018. – 29 (Suppl.1). WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases 19–22 April, 2018 Krakow, Poland. – P.251.

Освіта та досвід роботи

Лікар МРТ в Прикарпатському діагностичному центрі “Євроклінік”

Лікар-рентгенолог кабінету МРТ у КНП “Прикарпатський клінічний онкологічний центр” ІФ ОР

Лікар-рентгенолог кабінету МРТ у МЦ ”Альтмед”

Лікар-стажист клінічної лікарні “Феофанія” ДУС, Київ

У рамках наукової співпраці із Клінічною лікарнею “Феофанія” ДУС у 2013 році проходила стажування на робочому місці у відділенні променевої діагностики лікарні, де оволоділа методиками МРТ дослідження опорно‐рухового апарату

Івано-Франківський національний медичний університет

Лікувальна справа (2012), радіологія (2014)

ПРИКАРПАТСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР “ЄВРОКЛІНІК”